Reţeaua Punctelor Naţionale de Contact PC7 în Republica Moldova

Reţeaua Punctelor Naţionale de Contact PC7 în Republica Moldova
Site description:
  • Numele complet al PC7 este "cel de-al șaptelea Program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013)" sau "Programul Cadru 7";
  • PC7 este cel mai important instrument de finanţare a cercetării în Europa;
  • PC7 are o durată de şapte ani (2007-2013) şi un buget de peste 50 miliarde euro;