IDSI - Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale

IDSI - Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
Site description:

Denumire
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale

Profil de acreditare
Suport ştiinţific şi instrumentar pentru dezvoltarea societăţii informaţionale

Viziunea IDSI
IDSI îşi propune să reprezinte, în sistemul CDI al ţării, un institut de referinţă, care să promoveze utilizarea tehnologiilor societăţii informaţionale în domenii-cheie pentru dezvoltarea acestei societăţi.

Misiunea IDSI
Realizarea de cercetări, proiecte şi sisteme informatice-suport pentru activităţile de creare, diseminare şi utilizare a conţinuturilor informaţionale, în vederea creşterii şi punerii în valoare a potenţialului ştiinţific şi tehnologic al Republicii Moldova.

Fondatori
1. Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM)

2. Ministerul Dezvoltării Informaţionale (actualmente Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor) 

Predecesor
Centrul Resurse şi Reţele Informaţionale al AŞM