FintehInform

FintehInform
Site description:

Î.S. „Fintehinform” este o Întreprindere de Stat al cărei capital social aparţine în întregime statului. Fondator al întreprinderii este Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. În anul 2005 în baza Hotarîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 516 din 2 iunie 2005 „Cu privire la structura şi efectivul-limita ale aparatului central al Ministerului Finanţelor”, Direcţia generală tehnologii informaţionale a Ministerului Finanţelor, a fost reorganizată în Întreprinderea de Stat „Fintehinform”, în scopul administrării, menţinerii, dezvoltării şi asigurării funcţionării sistemului informaţional de gestionare a finanţelor publice.