Birou de credit

Birou de credit
Site description:

Î.M. „Biroul de Credit” S.R.L. este prima companie din Republica Moldova creată în scopul formării, prelucrării, stocării şi prezentării informaţiei care caracterizează respectarea de către debitori a obligaţiilor asumate prin contractele de credit. Activarea unei astfel de companii pe piaţa financiară va spori semnificativ gradul de protecţie a creditorilor şi debitorilor pe contul diminuării generale a riscurilor de credit, va ridica eficienţa activităţii instituţiilor financiare şi a altor societăţi care acordă credite.