Institutul National al Justitiei

Institutul National al Justitiei
Site description:

Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) a fost inaugurat pe 9 noiembrie 2007. Potrivit Legii privind Institutul Naţional al Justiţiei, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova pe 8 iunie 2006, INJ este o instituţie publică ce dispune de patrimoniu propriu, autonomie administrativă, ştiinţifică şi pedagogică. Logoul a fost aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ din 25 august 2008.

INJ reprezintă un centru modern de formare iniţială şi continuă a candidaţilor la funcţiile de judecător şi procuror, de perfecţionare profesională a judecătorilor şi procurorilor în funcţie, precum şi a altor persoane care contribuie la înfăptuirea justiţiei. El a fost conceput ca un factor de valoare în promovarea statului de drept în Republica Moldova. INJ pledează pentru independenţa, transparenţa şi eficienţa justiţiei naţionale.

Site-ul Institutului Naţional al Justiţiei, realizat cu sprijinul PNUD, prin informaţia furnizată asigură vizibilitate socială activităţii INJ şi procesului de formare iniţială şi continuă a judecătorilor şi procurorilor antrenaţi în înfăptuirea justiţiei şi protejarea drepturilor omului.