Institutul de Cercetări Juridice şi Politice

Institutul de Cercetări Juridice şi Politice
Site description:

INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE ȘI POLITICE AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI (ICJP al AȘM) este persoană juridică de drept public din sfera ştiinţei şi inovării, subordonat Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Institutul reprezintă unul din principalele centre academice din țară axat pe desfășurarea cercetărilor în sfera științelor sociale și juridice. ICJP al AȘM este succesorul primelor structuri de cercetare academică în domeniu, formate în orașul Chișinău în anii 50-60 ai secolului trecut, odată cu fondarea Bazei Moldoveneşti a AŞ a URSS. Pe parcursul anilor, evoluția institutului a cunoscut mai multe reorganizări, în anii '90 ai sec. XX funcționând ca Institut de Filosofie, Sociologie și Drept. Mai apoi colectivul de cercetători a fost divizat prin Hotărârea Guvernului RM nr.1326 din 14 decembrie 2005 cu privire la măsurile de optimizare a infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării, activând din anul 2006 atât în cadrul Institutului de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, cât și în cadrul Institutului de Istorie, Stat și Drept. Din ianuarie 2009, Institutul de Filosofie, Sociologie și Științe Politice a fost reorganizat în Institut de Integrare Europeană și Științe Politice, iar din 2013, odată cu revenirea Centrului Stat și Drept de la Institutul de Istorie, Stat și Drept, în conformitate cu Hotărârea Guvernului RM nr.270 din 18 aprilie 2013 cu privire la reorganizarea unor organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării şi Hotărârii CSŞDT al AŞM nr.99 din 25 aprilie 2013, institutului i s-a atribuit actuala denumire – INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE ȘI POLITICE AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI.