Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM

Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Site description:

Direcţiile principale de cercetare ştiinţifică:

  • Studiul regimului seismic al regiunii Carpato-Balcanice, raionarea seismică a teritoriului Republicii Moldova, microraionarea seismică a teritoriului localităţilor, seismotectonica şi geodinamica;
  • Geologie regională: litologia, stratigrafia formaţiunilor geologice şi substanţelor minerale utile, atribuite lor, tectonica, neotectonica, geologia inginerească;
  • Dinamica şi regimul apelor subterane din Republica Moldova; resursele de apă şi calitatea lor, prognoze hidrologice, procese ce ţin de albie râurilor mici;
  • Studiul proceselor geochimice ale teritoriului Republicii Moldova, perfecţionarea monitoringului geochimic, prognoza cantitativă a poluării mediului ambiant, elaborarea metodelor de localizare şi reducere a poluării.